مدرسه زبان

استراتژیهایی برای تقویت مهارت خواندن متون زبان انگلیسی

این یک واقعیت تلخ است که زبان آموزان وقتی متنی به زبان انگلیسی میخوانند متاسفانه از استراتژیهای خواندن که در مورد زبان اولشان بکار میگیرند استفاده ای نمیکنند و اساتید آموزش زبان انگلیسی با دیدن این مساله مایوس و سرخورده میشوند. یعنی زبان آموزان وقتی شروع به خواندن متن میکنند به معنی یکایک لغات فکر میکنند و وقتی لغتی را بلد نیستند، خواندن را متوقف کرده و بدنبال معنی لغت در دیکشنری میگردند. با انجام این کار، زبان آموزان انحصاراً بر دانش زبانی خود تکیه میکنند و درواقع یک استراتژی پایین به بالا یا همان جزء به کل را بکار میگیرند. یکی از مهمترین وظایف استاد زبان این است که به زبان آموزان کمک کند این استراتژی پایین به بالا را کنار گذاشته و همچون زبان اولشان از استراتژی بالا به پایین یا همان کل به جزء استفاده کنند.

استراتژیهایی که به زبان آموزان کمک میکند سریعتر و بهتر بخوانند عبارتند از:


    پیش دید کردن (Previewing): مرور عناوین، سرفصلها، تیترها و نوشته های روی عکسها تا درکی از ساختار و محتوای متن بدست آید.
    پیشبینی کردن (Predicting): استفاده از دانشی که در مورد موضوع داریم برای پیشبینی درباره محتوا و کلمات بکار رفته در متن. استفاده از دانشمان در مورد نوع و منظور متن تا در مورد ساختار متن پیشبینی کنیم. استفاده از دانشمان درباره نویسنده متن تا در مورد سبک نوشتار، واژگان و محتوا پیشبینی داشته باشیم.
    مرور اجمالی و نظر انداختن (Skimming and scanning): نگاهی سریع و اجمالی انداختن به متن تا موضوع اصلی را بدانیم، ساختار متن را بشناسیم، پیشبینیهایمان را تایید یا رد کنیم.
    حدس زدن بر اساس موضوع (Guessing from context): استفاده از دانش قبلی مان در مورد موضوع و ایده متن بعنوان سرنخی برای حدس زدن معنی لغات ناآشنا بجای قطع کردن خواندن و نگاه کردن به دیکشنری.
    تفسیر کردن (Paraphrasing): توقف در انتهای پاراگراف و بیان اطلاعات و ایده های متن در ذهن تا بفهمیم آیا بخوبی درک کرده ایم یا نه.

این مطلب در تاریخ چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ارسال شده است .
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد .